Video ze setkání a školení v penzionu Balloon s Marichu O‘Cordero v Horních Věstonicích 4. a 5. května 2013